Trang chủ

Ban giám hiệu

Ban giám hiệu nhà trường - Năm học 2011-2012
Ngày đăng 20/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 302

 

 

Hiệu trưởng  : Lưu Thị Lan Phương

Ngày tháng năm sinh : 21- 3- 1965

ĐTDĐ : 0989203309

ĐTNR : 0313765898

Danh hiệu : Chiến sĩ thi đua cấp TP , cấp CS

Email: lanphuongnth@gmail.com

 

 

 

Phó hiệu trưởng : Vũ Thị Nhẫn

Ngày tháng năm sinh : 26-9-1958

ĐTDĐ ; 0915541887

ĐTNR : 0313655354

Danh hiệu : Chiến sĩ thi đua cấp CS

 

 

 

Phó hiệu trưởng : Vũ Thị Kim Oanh

Ngày tháng năm sinh : 02-11-1972

ĐTDĐ : 0904866990

ĐTNR : 0313940791

Danh hiệu : Chiến sĩ thi đua cấp CS

Email: oanhvtk2008@yahoo.com