Trang chủ

Ban giám hiệu

Ban giám hiệu - Năm học 20152016
Ngày đăng 16/09/2015 | 10:48 | Lượt xem: 1893

 

Ban giám hiệu - Năm học 2015-2016

STT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN

1

    Bùi Thị Thúy Hằng

(Hiệu trưởng)

  Năm sinh: 1976

  Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp TP

2

     Vũ Thị Kim Oanh

(Phó hiệu trưởng)

  Năm sinh: 1972

  Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp TP

3

    Nguyễn Thị Huyên

(Phó hiệu trưởng)

  Năm sinh: 1975

  Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp TP