Trang chủ

Ban giám hiệu

Danh sách Ban giám hiệu nhà trường-Năm học 2018-2019
Ngày đăng 19/12/2018 | 06:32 | Lượt xem: 9392

Ban giám hiệu nhà trường - Năm học 2018-2019

STT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN

1

     Bùi Thị Thúy Hằng

(Hiệu trưởng)

  Năm sinh: 1976

  Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp TP

2

   Phạm Thị Mai Lê

(Phó Hiệu trưởng)

  Năm sinh: 1970

  Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp TP

3

    Nguyễn Thị Huyên

(Phó Hiệu trưởng)

  Năm sinh: 1975

  Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp TP