Trang chủ

Biểu dương giáo viên

Khen thưởng giáo viên Nguyễn Mai Nhung đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ A70
Ngày đăng 10/09/2015 | 04:59 | Lượt xem: 668

    (TH-NTH)- Ngày 08/9/2015, tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự quận, Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền tổ chức tiếp xúc nữ tự vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A70. Trường Tiểu học Nguyễn vinh dự có đ/c Vũ Mai Nhung-Giáo viên là một trong những nữ tự vệ thực hiện nhiệm vụ A70 đã được khen tặng và biểu dương.
    Vói sự tham gia luyện tập tích cực, có thành tích xuất sắc trong tham gia diễu binh, diễu hành Kỉ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội ngày 2/9/2015, đ/c Vũ Mai Nhung-Giáo viên của nhà trường đã nhận được giấy khen tặng của Bộ chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng và giấy khen của Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền.


Đ/c Vũ Mai Nhung - Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền nhận 2 giấy khen