Trang chủ

Các tổ khối chuyên môn

Danh sách các tổ khối trưởng- Năm học 2018-2019
Ngày đăng 19/12/2018 | 06:34 | Lượt xem: 9942

 

DANH SÁCH CÁC TỔ KHỐI TRƯỞNG

Năm học 2018-2019

KHỐI

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN

1

Nguyễn Thị Ánh Huyền

 Năm sinh: 1970

  Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp CS

2

Trần Hoàng Anh

 Năm sinh: 1975

 Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp CS

3

Vũ Thị Thu Hà

 Chủ tịch công đoàn, khối trưởng khối 3

 Năm sinh: 1975

  Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp CS

4

Đặng Thị Mai

Năm sinh: 1978

 Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp TP

5

Hồ Thị Thu Hà

 Năm sinh: 1974

  Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp TP

NK

Nguyễn Thị Thu Ngọc

 Năm sinh: 1977

  Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp CS

Chi đoàn

Vũ Mai Nhung

 Năm sinh: 1995

  Danh hiệu thi đua: Giáo viên giỏi cấp Quận