Trang chủ

Các tổ khối chuyên môn

Danh sách khối trưởng- Năm học 2015-2016
Ngày đăng 16/08/2015 | 08:59 | Lượt xem: 1694

DANH SÁCH CÁC KHỐI TRƯỞNG

Năm học 2015-2016

KHỐI

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN

1

Nguyễn Thị Ánh Huyền

 Năm sinh: 1970

 ĐTDĐ : 0936810690

 ĐTNR : 0313836948

 Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp CS

2

Trần Hoàng Anh

 Năm sinh: 1975

 ĐTDĐ : 0957387186

 ĐTNR : 35500441

 Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp CS

3

Vũ Thị Thu Hà

 Chủ tịch công đoàn

 Năm sinh: 1975

 ĐTDĐ : 0902269272

 ĐTNR : 0313781079

 Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp CS

4

Đặng Thị Mai

 Năm sinh: 1978

 ĐTDĐ : 0914406788

 Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp TP

5

Hồ Thị Thu Hà

 Năm sinh: 1974

 ĐTDĐ: 0983955974

 ĐTNR : 3769390

 Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp TP

NK

Nguyễn Thị Thu Ngọc

 Năm sinh: 1977

 ĐTDĐ:0936.923986

 ĐTNR : 0313551789

 Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp CS