Trang chủ

Chi ủy

Danh sách Chi ủy - Năm học 2018-2019
Ngày đăng 19/12/2018 | 06:30 | Lượt xem: 7894

Danh sách Chi Ủy - Năm học 2018-2019

STT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN

1

     Bùi Thị Thúy Hằng

(Bí thư Chi bộ)

  Năm sinh: 1976

  Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp TP

2

     Phạm Thị Mai Lê

(Phó bí thư Chi bộ)

  Năm sinh: 1970

  Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp TP

3

    Nguyễn Thị Huyên

(Chi Ủy viên)

  Năm sinh: 1975

  Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp TP