Trang chủ

Chi ủy

Danh sách Chi ủy - Năm học 2017-2018
Ngày đăng 07/11/2017 | 08:47 | Lượt xem: 525

Danh sách Chi Ủy - Năm học 2017-2018

STT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN

1

     Bùi Thị Thúy Hằng

(Bí thư Chi bộ)

  Năm sinh: 1976

  Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp TP

2

     Vũ Thị Thanh Nhàn

(Phó bí thư Chi bộ)

  Năm sinh: 1974

  Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp TP

3

    Nguyễn Thị Huyên

(Chi Ủy viên)

  Năm sinh: 1975

  Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp TP