Trang chủ

Chi ủy

Chi Uỷ - Năm học 2011-2012
Ngày đăng 20/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 352

 

 

 Bí Thư Chi Bộ : Lưu Thị Lan Phương

Ngày tháng năm sinh : 21 – 3 – 1965

ĐTD Đ:0989203309

ĐTNR : 0313765898

Mail: lanphuongnth@gmail.com

 

 

 

  Phó Bí Thư Chi Bộ : Vũ Thị Nhẫn

Ngày tháng năm sinh : 26 – 9 - 1958

ĐTDĐ : 0915541887

ĐTNR : 0313 655354

 

 

Uỷ viên : Vũ Thu Hà

Ngày tháng năm sinh : 1 – 7 – 1975

ĐTD Đ : 0902269272

ĐTNR : 0313781079

Email: vuthithuha@gmail.com