Trang chủ

Chi ủy

Danh sách Chi ủy - Năm học 2015-2016
Ngày đăng 16/09/2015 | 10:02 | Lượt xem: 1769

Danh sách Chi Ủy - Năm học 2015-2016

STT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN

1

     Bùi Thị Thúy Hằng

(Bí thư Chi bộ)

  Năm sinh: 1976

  Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp TP

2

     Vũ Thị Kim Oanh

(Phó bí thư Chi bộ)

  Năm sinh: 1972

  Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp TP

3

    Nguyễn Thị Huyên

(Chi Ủy viên)

  Năm sinh: 1975

  Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp TP