Trang chủ

Chia sẻ kinh nghiệm

Một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động trên lớp trong dạy học

Ngày đăng 28/10/2020 | 08:17 | Lượt xem: 112
       Việc vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực, thiết kế tiến trình dạy học các bài học hoặc chủ đề dạy học đảm bảo các yêu cầu về phương pháp dạy học, cách...

Alo English- Chương trình gameshow truyền hình tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học

Ngày đăng 07/10/2020 | 03:58 | Lượt xem: 138
  Alo English là gameshow truyền hình tiếng Anh đầu tiên do Trung tâm Sản xuất các chương trình Giáo dục VTV7 và Alokiddy - tiếng Anh tại nhà cho trẻ hợp tác sản xuất. ...

Một số chia sẻ về việc vận dụng phương pháp trò chơi trong đổi mới dạy học ở Tiểu học

Ngày đăng 28/09/2020 | 09:59 | Lượt xem: 74
Một số chia sẻ về việc vận dụng phương pháp trò chơi trong đổi mới dạy học ở Tiểu học 24-09-2020 Sử dụng trò chơi học tập để hình thành kiến thức, kỹ năng mới hoặc củng cố kiến thức, kỹ...