Trang chủ

Hoạt động đoàn đội

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4/2018
Ngày đăng 20/04/2018 | 04:47 | Lượt xem: 138

(TH NTH)- Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4/ 2018, Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền đã có hoạt động thiết thực dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

Hoạt động diễn ra dưới hình thức đọc sách, nghiên cứu tài liệu tại phòng thư viện, thiết bị vào các giờ ra chơi. 

 

Hoạt động diễn ra từ ngày 17/4/2018 đến ngày 20/4/2018. Trong quá trình phát động phong trào đã thu hút được 100% học sinh từ lớp 1 – lớp 5 vào thư viện tìm, mượn sách hay để đọc. 100% CB- GV-NV dành thời gian nghiên cứu tài liệu tại phòng thư viện.

 

Hoạt động có ý nghĩa thiết thực và bổ ích nhằm  nâng cao rõ nét văn hóa đọc sách trong nhà trường. Góp phần giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường nâng cao hiểu biết cho bản thân.