Trang chủ

Hoạt động đoàn đội

Các chi đội tổ chức Đại hội chi đội - Năm học 2018-2019
Ngày đăng 05/05/2019 | 07:57 | Lượt xem: 167

Thực hiện kế hoạch công tác Đội và phòng trào thiếu nhi năm học 2018-2019. Ngay từ đầu năm học, liên đội đã chỉ đạo hướng dẫn các chi đội tổ chức Đại hội chi đội nhằm tổng kết đánh giá kết quả năm học và đề ra phương hướng năm học mới, củng cố, kiện toàn BCH chi đội.

Tin khác