Trang chủ

Ban giám hiệu

Danh sách Ban giám hiệu nhà trường-Năm học 2017-2018
Ngày đăng 07/10/2017 | 08:50 | Lượt xem: 510

Ban giám hiệu nhà trường - Năm học 2017-2018

STT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN

1

     Bùi Thị Thúy Hằng

(Hiệu trưởng)

  Năm sinh: 1976

  Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp TP

2

     Vũ Thị Thanh Nhàn

(Phó Hiệu trưởng)

  Năm sinh: 1974

  Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp TP

3

    Nguyễn Thị Huyên

(Phó Hiệu trưởng)

  Năm sinh: 1975

  Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp TP