Trang chủ

Giới thiệu

Danh sách Chi ủy - Năm học 2015-2016

Ngày đăng 16/09/2015 | 10:02 | Lượt xem: 1870
Danh sách Chi Ủy - Năm học 2015-2016 STT HỌ VÀ TÊN THÔNG TIN 1      Bùi...

Danh sách khối trưởng- Năm học 2015-2016

Ngày đăng 16/08/2015 | 08:59 | Lượt xem: 1802
DANH SÁCH CÁC KHỐI TRƯỞNG Năm học 2015-2016 KHỐI HỌ VÀ TÊN THÔNG TIN 1 Nguyễn Thị Ánh...

Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền - Các chặng đường phát triển trong sự nghiệp giáo dục của thành phố

Ngày đăng 22/06/2011 | 12:00 | Lượt xem: 269
   Là trường được chia tách từ trường Nguyễn Thượng Hiền thuộc quận Ngô Quyền từ năm 1991...Đến năm 2005, trường chuyển về địa điểm mới tại số 6 - Phường Máy Tơ - quận Ngô Quyền - thành phố Hải...

Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền - Các chặng đường phát triển trong sự nghiệp giáo dục của thành phố

Ngày đăng 22/06/2011 | 12:00 | Lượt xem: 314
   Là trường được chia tách từ trường Nguyễn Thượng Hiền thuộc quận Ngô Quyền từ năm 1991...Đến năm 2005, trường chuyển về địa điểm mới tại số 6 - Phường Máy Tơ - quận Ngô Quyền - thành phố Hải...