Trang chủ

Hoạt động chuyên môn

Lên lớp chuyên đề cấp Quận môn Tiếng Việt lớp 1

Ngày đăng 10/04/2021 | 04:36 | Lượt xem: 92
  (TH-NTH)- Thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học 2020-2021, sáng thứ bảy ngày 10/4/2021, trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền đã thực hiện lên lớp chuyên đề cấp Quận môn Tiếng Việt lớp...

Tổ chức kiểm tra định kì giữa học kì 2 năm học 2020- 2021

Ngày đăng 08/04/2021 | 04:38 | Lượt xem: 70
(TH-NTH)- Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-THNTH ngày 15 tháng 10 năm 2020 của trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền về triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền triển khai kế...

Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền tham gia hội thảo tập huấn thay sách lớp 2 - CTGDPT 2018

Ngày đăng 05/03/2021 | 05:50 | Lượt xem: 99
(TH-NTH) - Nhằm chuẩn bị tốt cho việc thay sách lớp 2 vào năm học 2021-2022, Sở GD&ĐT Hải Phòng phối hợp với các nhà xuất bản, các đơn vị được nhà xuất bản ủy quyền tổ chức Hội thảo giới...

Tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch covid 19, triển khai ôn tập kiến thức trực tuyến.

Ngày đăng 01/03/2021 | 05:59 | Lượt xem: 91
  (TH-NTH)- Thực hiện công văn số 266/SGDĐT-VP ngày 09/02/2021 của Sở GD&ĐT về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid 19 từ ngày 17/02/2021; Công văn...

Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền đã tổ chức cho 100% học sinh toàn trường, từ khối lớp 1 đến khối lớp 5 kiểm tra định kì cuối học kì 1 năm học 2020- 2021

Ngày đăng 08/01/2021 | 06:24 | Lượt xem: 97
  (TH-NTH)- Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-PGDĐT ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Phòng GD&ĐT về việc Kế hoạch kiểm tra định kì cuối học kì 1 năm học 2020-2021, từ ngày...

Tổ chức giao lưu giáo viên viết chữ đẹp cấp Trường

Ngày đăng 12/12/2020 | 04:53 | Lượt xem: 113
  (TH-NTH)- Thực hiện kế hoạch số 24/KH-PGDĐT-TH ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Phòng GD-ĐT về Kế hoạch tổ chức các cuộc thi, giao lưu giáo viên tiểu học cấp Quận năm học 2020-2021. ...

Tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ, giáo viên về nội dung sử dụng phần mềm sổ Tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục và học bạ

Ngày đăng 07/12/2020 | 03:55 | Lượt xem: 105
(TH-NTH)- Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Phòng GDĐT Quận Ngô Quyền về công tác triển khai sử dụng phần mềm sổ Tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục và học bạ năm học 2020-2021. Thực hiện kế...

Giáo viên của nhà trường tiếp tục tham gia phần thi Báo cáo nâng cao chất lượng Giáo dục trong Hội thi Giáo viên giỏi cấp Quận - Năm học 2020 -2021

Ngày đăng 27/11/2020 | 04:57 | Lượt xem: 70
  Chúc mừng 4/4 giáo viên của nhà trường đã hoàn thành tốt phần Báo cáo nâng cao chất lượng Giáo dục trong Hội thi Giáo viên giỏi cấp Quận - Năm học 2020 -2021: 1. Cô giáo Đỗ...

Giáo viên của nhà trường tiếp tục tham gia phần thi Báo cáo nâng cao chất lượng Giáo dục trong Hội thi Giáo viên giỏi cấp Quận - Năm học 2020 -2021

Ngày đăng 27/11/2020 | 10:21 | Lượt xem: 100
  Chúc mừng 4/4 giáo viên của nhà trường đã hoàn thành tốt phần Báo cáo nâng cao chất lượng Giáo dục trong Hội thi Giáo viên giỏi cấp Quận - Năm học 2020 -2021: 1. Cô giáo Đỗ...

Hội thi giáo viên giỏi cấp Trường năm học 2020-2021

Ngày đăng 31/10/2020 | 10:15 | Lượt xem: 72
  (TH-NTH)- Thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học 2020-2021, ngày 29/10/2020, trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp Trường năm học 2020-2021. ...

Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền thực hiện tốt việc giãn cách để đón học sinh an toàn quay trở lại trường học

Ngày đăng 27/04/2020 | 09:24 | Lượt xem: 214
  (TH-NTH)- Thực hiện Công văn chỉ đạo số 868/SGDĐT-VP của Sở GD&ĐT Hải Phòng ban hành ngày 26/4/2020, sáng 27/4/2020 trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền đã thực hiện chia các lớp...

Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền triển khai dạy và học trực tuyến

Ngày đăng 27/03/2020 | 09:58 | Lượt xem: 291
(TH-NTH)- Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp, ngày càng nghiêm trọng, học sinh nghỉ học trong thời gian dài. Để đảm bảo học sinh được ôn luyện, củng cố kiến thức...

Toàn thể giáo viên của nhà trường nghiên cứu thông tư 32 về chương trình Giáo dục phổ thông 2018, thông tư 01 lựa chọn sách giáo khoa của Bộ giáo dục

Ngày đăng 15/03/2020 | 09:46 | Lượt xem: 255
(TH-NTH)- Thực hiện sự kế hoạch của trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, toàn thể giáo viên đã tích cực, chủ động  nghiên cứu thông tư 32 về chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và thông tư...

Kế hoạch 262 của UBND Quận về Giáo dục phổ thông 2018

Ngày đăng 14/03/2020 | 09:45 | Lượt xem: 275
Chi tết xem tại file đính kèm:  KH262.signed.PDF

Công văn 3535/BGDĐT-GDTH về việc Hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020-2021

Ngày đăng 12/03/2020 | 09:44 | Lượt xem: 233
Chi tiết xem tại file đính kèm: 11. 3535.HƯƠNG DẪN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM.pdf

Công văn 3866/BGDĐT-GDTH Về việc hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021

Ngày đăng 12/03/2020 | 09:43 | Lượt xem: 281
Chi tiết xem tại file đính kèm: 3866_BGDDT_GDTH-HD-Lop1-NH-2020-2021.pdf

Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới

Ngày đăng 10/03/2020 | 09:42 | Lượt xem: 214
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- ...

Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày đăng 10/03/2020 | 09:40 | Lượt xem: 180
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Hội thi giáo viên dạy giỏi Quận Ngô Quyền- Năm học 2019-2020

Ngày đăng 02/12/2019 | 05:47 | Lượt xem: 200
  (TH-NTH)- Thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019- 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Ngô Quyền tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các môn Chuyên biệt- Tự chọn. Hội thi là cơ...