Trang chủ

Kế hoạch năm học

Kế hoạch chuyên môn năm học 2015-2016

Ngày đăng 28/09/2015 | 08:50 | Lượt xem: 427
Chi tiết xem tại file đính kèm: ke hoach chuyen mon 15-16.doc_1.doc

Kế hoạch hoạt động thể dục thể thao, HKPĐ năm học 2014-2015

Ngày đăng 29/10/2014 | 12:00 | Lượt xem: 411
Xem chi tiết tại file đính kèm:  HD126-TTTDTT.pdf KH23.pdf

Kế hoạch thanh kiểm tra năm học 2014-2015

Ngày đăng 29/10/2014 | 12:00 | Lượt xem: 351
Xem chi tiết tại file đính kèm:  KH25.pdf

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2014-2015

Ngày đăng 29/10/2014 | 12:00 | Lượt xem: 360
  Xem chi tiết tại file đính kèm:  CV106.pdf

Kế hoạch thi GVG cấp thành phố-Năm học 2014-2015

Ngày đăng 23/10/2014 | 12:00 | Lượt xem: 350
  Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm:  CÔNG VAN 1038 - SGD - GDTH.pdf

Kế hoạch tổ chức giao lưu Olympic cấp học và viết chữ đẹp giáo viên năm học 2014-2015

Ngày đăng 20/10/2014 | 12:00 | Lượt xem: 300
Xem chi tiết tại file đính kèm:  CÔNG VAN 1037 - SGD - GDTH.pdf

Kế hoạch thi khảo sát chất lượng đầu năm

Ngày đăng 18/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 326
File đính kèm:  Ke hoach khao sat chat luong dau nam.doc

Phương hướng, nhiệm vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi tháng 1 -Năm học 2012-2013

Ngày đăng 02/01/2013 | 12:00 | Lượt xem: 289
1.   Nề Nếp: -    Các chi đội, các lớp nhi đồng tiếp tục thực hiện tốt mọi nội quy do trường đề ra . Khắc phục những nhược điểm tồn tại ở tháng 12: +...