Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 4 tháng 5/2020- Năm học 2019-2020

Ngày đăng 25/05/2020 | 10:23 | Lượt xem: 263
  25-05-2020   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 5/2020- NĂM HỌC 2019-2020  (25/5/2020 -->29/2020)   Thứ hai   ...

Lịch công tác tuần 3 tháng 3/2020- Năm học 2019-2020

Ngày đăng 23/03/2020 | 09:27 | Lượt xem: 269
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 3/2020- NĂM HỌC 2019-2020  (23/3/2020 -->27/3/2020)   Thứ hai   Sáng -Trực...

Lịch công tác tuần 1 tháng 3/2020- Năm học 2019-2020

Ngày đăng 09/03/2020 | 09:22 | Lượt xem: 221
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 3/2020- NĂM HỌC 2019-2020  (09/3/2020 -->13/3/2020)   Thứ hai   Sáng -Trực...

Lịch công tác tuần 3 tháng 2/2020- Năm học 2019-2020

Ngày đăng 16/02/2020 | 02:48 | Lượt xem: 287
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 2/2020- NĂM HỌC 2019-2020  (17/02/2020 -->24/02/2020)   Thứ hai   ...

Lịch công tác tuần 2 tháng 2/2020- Năm học 2019-2020

Ngày đăng 12/02/2020 | 06:01 | Lượt xem: 222
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 2/2020- NĂM HỌC 2019-2020  (10/02/2020 -->17/02/2020)   Thứ hai   Sáng ...

Lịch công tác tuần 2 tháng 12/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 16/12/2019 | 05:51 | Lượt xem: 210
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 12- NĂM HỌC 2019-2020  (16/12/2019 -->20/12/2019)   Thứ hai   Sáng -Học...

Lịch công tác tuần 1 tháng 12/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 02/12/2019 | 05:45 | Lượt xem: 192
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 12- NĂM HỌC 2019-2020  (02/12/2019 --> 06/12/2019)   Thứ hai   Sáng -Học...

Lịch công tác tuần 4 tháng 11/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 26/11/2019 | 06:22 | Lượt xem: 216
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 11- NĂM HỌC 2019-2020  (25/11/2019 --> 29/11/2019)   Thứ hai   Sáng ...

Lịch công tác tuần 3 tháng 11/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 18/11/2019 | 06:33 | Lượt xem: 267
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 11- NĂM HỌC 2019-2020  (18/11/2019 --> 22/11/2019)   Thứ hai ...

Lịch công tác tuần 1 tháng 11/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 04/11/2019 | 06:15 | Lượt xem: 231
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 11- NĂM HỌC 2019-2020  (04/11/2019 --> 08/11/2019)   Thứ hai   Sáng ...

Lịch công tác tuần 4 tháng 10/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 20/10/2019 | 06:25 | Lượt xem: 196
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 10- NĂM HỌC 2019-2020  (21/10/2019 --> 25/10/2019)   Thứ hai   Sáng -Học...

Lịch công tác tuần 3 tháng 10/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 14/10/2019 | 07:10 | Lượt xem: 202
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 10- NĂM HỌC 2019-2020  (14/10/2019 --> 18/10/2019)   Thứ hai   Sáng ...

Lịch công tác tuần 2 tháng 10/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 07/10/2019 | 07:09 | Lượt xem: 193
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 10- NĂM HỌC 2019-2020  (07/10/2019 --> 11/10/2019)   Thứ hai   Sáng -Học...

Lịch công tác tuần 1 tháng 10/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 01/10/2019 | 07:07 | Lượt xem: 200
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 10- NĂM HỌC 2019-2020  (01/10/2019 --> 4/10/2019)   Thứ hai   Sáng -Học...

Lịch công tác tuần 4 tháng 9/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 23/09/2019 | 07:03 | Lượt xem: 198
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 9- NĂM HỌC 2019-2020  (23/9/2019 --> 28/9/2019)   Thứ hai   Sáng ...

Lịch công tác tuần 3 tháng 9/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 16/09/2019 | 12:52 | Lượt xem: 270
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 9- NĂM HỌC 2019-2020  (16/9/2019 --> 22/9/2019) Thứ hai   Sáng -Học chương trình TKB...

Lịch công tác tuần 2 tháng 9/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 09/09/2019 | 12:51 | Lượt xem: 281
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 9- NĂM HỌC 2019-2020  (09/9/2019 --> 09/9/2019) Thứ hai   Sáng -Học chương trình...

Lịch công tác tuần 1 tháng 9/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 02/09/2019 | 12:49 | Lượt xem: 196
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 9- NĂM HỌC 2019-2020  (02/9/2019 --> 06/9/2019) Thứ hai   Sáng - Nghỉ Lễ...

Lịch công tác tuần 4 tháng 5/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 26/05/2019 | 07:52 | Lượt xem: 275
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4  THÁNG 5- NĂM HỌC 2018-2019  (27/5/2019  --> 31/5/2019 ) Thứ hai (27/5/2019 ) Sáng ...

Lịch công tác tuần 3 tháng 5/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 22/05/2019 | 07:49 | Lượt xem: 295
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3  THÁNG 5- NĂM HỌC 2018-2019  (20/5/2019  --> 26/5/2019 ) Thứ hai (20/5/2019 ) ...