Trang chủ

Giới thiệu mô hình

MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI TẠI VIỆT NAM

Ngày đăng 28/09/2014 | 09:02 | Lượt xem: 355
Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam (Dự án GPE-VNEN, Global Partnership for Education – Viet Nam Escuela Nueva) là một Dự án về sư phạm nhằm xây dựng và nhân rộng một kiểu mô hình nhà...