Trang chủ

Hoạt động chuyên môn

Lên lớp chuyên đề cấp Trường tháng 3
Ngày đăng 01/04/2018 | 03:51 | Lượt xem: 94

 
(TH-NTH)-Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018, trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền đã chức 2 chuyên đề  cấp Trường tháng 3. Chuyên đề với mục tiêu "Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy Toán" và "Xây dựng tiết học vui " với sự có mặt của Ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể giáo viên trong hội đồng sư phạm nhà trường.

Chuyên đề 1: " Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy Toán"

Trong những năm gần đây việc ứng dụng CNTT đã rất phổ biến ở Việt Nam. Cùng với sự đi lên của xã hội, ngành giáo dục cũng mạnh dạn đưa ứng dụng CNTT vào dạy học. Đối với ngành giáo dục đào tạo CNTT có tác dụng mạnh mẽ, làm thay đổi nội dung và phương pháp dạy học. Mặt khác, ngành giáo dục và đào tạo đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực cho CNTT. Hơn nữa, CNTT là phương tiện để giúp chúng ta tiến tới một " xã hội học tập". Bởi vậy, trong năm học này, ngành giáo dục đã xác định phải đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong trường học để tạo bước đột phá về ứng dụng CNTT trong giáo dục và tạo tiền đề phát triển CNTT trong những năm tiếp theo. Việc sử dụng CNTT ở nước ta đã trở nên phổ cập và mang tính thường nhật.
 

 

 Trong trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, học sinh lớp 5 đã được làm quen với môn Tin học. Nên việc đưa ứng dụng CNTT vào trường học là việc làm cần thiết và đúng đắn. Trong công tác giảng dạy, CNTT có tác dụng mạnh mẽ, làm thay đổi phương pháp dạy và học. Nhờ đó mà học sinh hứng thú học tập hơn, kết quả là học sinh tiếp thu bài tốt hơn. ứng dụng CNTT có thể đưa vào tất cả các môn học, đặc biệt là các môn có sử dụng nhiều tranh ảnh cho bài giảng.

 

 Qua quá trình soạn giáo án và giảng dạy khối 5 đã quyết định lên chuyên đề với mục tiêu: "Đưa ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn Toán lớp 5 ". 
 

 

Chuyên đề do đồng chí Hồ Thị Thu Hà  lên lớp với mục đích: Ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn Toán lớp 5.  Cụ thể trong bài "Thể tích hình hộp chữ nhật". Mục đích là ứng dụng CNTT vào môn Toán lớp 5, và thực trạng khi đưa ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn Toán lớp 5. Đổi mới phương pháp dạy học khi đưa ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn Toán lớp 5 góp phần nâng cao hiệu quả dạy học.

Chuyên đề 2: " Xây dựng tiết học vui "

 

 


 
Chuyên đề do đồng chí Nguyễn Thị Ánh Huyền lên lớp với bài: "Làm anh chị phải thế nào? ". Mục đích của GDLS ở lớp 1 là để cho các em biết được mình đã trở thành học sinh lớp Một, nhà trường là một môi trường mới, một xã hội mới với những quy tắc, quy định em có trách nhiệm tôn trọng, thực hiện đúng.

 

Chuyên đề cấp Trường đã thành công tốt đẹp!