Trang chủ

Hoạt động chuyên môn

Tổ chức thi cuối học kì II-Năm học 2017-2018
Ngày đăng 08/05/2018 | 08:38 | Lượt xem: 109

    (TH-NTH)-Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Quận Ngô Quyền năm học 2017-2018, từ ngày 08/5/2018 đến ngày 11/5/2018, trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền đã tổ chức thi hết học kì II cho các em học sinh toàn trường. 
     Nhà trường đã thực hiện theo đúng kế hoạch thi. Kiểm tra tập trung, thành lập Hội đồng coi thi, chấm thi. Riêng đối với học sinh lớp 5 sẽ có 02 giáo viên của trường THCS Lạc Viên tham gia giám sát hội đồng coi, chấm thi.
     Khối 5: chia phòng thi, học sinh ngồi theo thứ tự tên a, b, c; 01 học sinh/1 bàn; 02 giám thị/01 phòng. Từ khối 1 đến khối 4: tách mỗi lớp thành 2 phòng thi; 01 học sinh/1 bàn; 02 giám thị/01 phòng.
 

Lịch kiểm tra

Khối

Thứ, ngày

Buổi

Môn

Thời gian biểu

1

Thứ 3, ngày 8/5/2018

 

 

 

Sáng

Tiếng Việt

8h00'      8h50': Kiểm tra viết

9h05'     9h45': Kiểm tra đọc

Toán

10h20'       11h00'

2

 

 

Chiều

Tiếng Việt

14h00'      15h00': Kiểm tra viết

15h15'     15h55': Kiểm tra đọc

Toán

16h20'       17h00'

3

Thứ 4, ngày 9/5/2018

 

Sáng

Tiếng Việt

8h00'      9h00': Kiểm tra viết

9h15'     9h55': Kiểm tra đọc

Chiều

Toán

14h00'     14h40'

Tiếng Anh

15h30'      16h05'

4

Thứ 5, ngày 10/5/2018

 

 

Sáng

Tiếng Việt

8h00'      9h10': Kiểm tra viết

9h20'     10h00': Kiểm tra đọc

Chiều

Toán

14h00'     14h40'

Tiếng Anh

15h30'      16h05'

5

Thứ 6, ngày 11/5/2018

 

Sáng

Tiếng Việt

8h00'      9h10': Kiểm tra viết

9h20'     10h00': Kiểm tra đọc

Chiều

Toán

14h00'     14h40'

Tiếng Anh

15h30'      16h05'