Trang chủ

Hoạt động chuyên môn

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2018- 2019.
Ngày đăng 13/10/2018 | 07:36 | Lượt xem: 31

     (TH-NTH)-Thực hiện hướng dẫn số 433/HD-PGDĐT, sáng ngày 13/10/2018, trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018- 2019.

 

     Thông qua Hội thi nhằm tuyển chọn, công nhận những giáo viên có thành tích xuất sắc đạt danh hiện giáo viên dạy giỏi cấp trường. Với mục đích tạo điều kiện cho các thầy cô giáo được thể hiện năng lực sư phạm, được trao đổi chuyên môn nghiệp vụ ; chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy với đồng nghiệp; giúp giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới phương pháp dạy học. Hội thi cũng là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" trong các nhà trường, thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi đơn vị và của toàn ngành.
 

 

      Các giáo viên chuẩn bị bài soạn chu đáo, đồ dùng dạy học phù hợp với đặc trưng của từng bộ môn. Tiết dạy thực hiện đúng mục tiêu bài dạy, nội dung bám sát theo chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học và đều chú ý lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục các môn học và liên hệ thực tế vào bài giảng, đảm bảo tính giáo dục toàn diện cho học sinh. Hệ thống câu hỏi được sử dụng khai thác bài có hiệu quả, mạch bài rõ ràng, chặt chẽ, logic. Các tiết dạy đều chú trọng việc dạy học theo phương pháp đổi mới, phát huy năng lực học sinh, khai thác tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin.