Trang chủ

Hoạt động chuyên môn

Kiểm tra cuối học kì II- Năm học 2018-2019
Ngày đăng 09/05/2019 | 07:55 | Lượt xem: 153

(TH-NTH)- Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền đã tổ chức thi cuối học kì II cho học sinh toàn trường theo kế hoạch và thời gian của phòng GD&ĐT Quận Ngô Quyền.

- Ngày 07/8/2019: Khối 5- Sáng thi Tiếng Việt; Chiều: Toán, Tiếng Anh.

- Ngày 08/8/2019: Khối 4- Sáng thi Tiếng Việt; Chiều: Toán, Tiếng Anh.

- Ngày 09/8/2019: Khối 3- Sáng thi Tiếng Việt; Chiều: Toán, Tiếng Anh.

- Ngày 10/8/2019: Khối 2- Sáng thi Tiếng Việt; Toán.

- Ngày 10/8/2019: Khối 1- Chiều thi Tiếng Việt; Toán.

Nhà trường phân công 2 giám thị/1 phòng thi. Học sinh khối 5 được xếp ngồi phòng thi theo số báo danh trong toàn khối, 1 học sinh/1 bàn. Các khối từ 1-4, nhà trường chia lớp theo phòng thi của khối. Kì thi được diễn ra nghiêm túc và đảm bảo thời gian.