Trang chủ

Hoạt động chuyên môn

Toàn thể giáo viên của nhà trường nghiên cứu thông tư 32 về chương trình Giáo dục phổ thông 2018, thông tư 01 lựa chọn sách giáo khoa của Bộ giáo dục
Ngày đăng 15/03/2020 | 09:46 | Lượt xem: 255

(TH-NTH)- Thực hiện sự kế hoạch của trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, toàn thể giáo viên đã tích cực, chủ động  nghiên cứu thông tư 32 về chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và thông tư 01 lựa chọn sách giáo khoa của Bộ giáo dục trong các buổi sinh hoạt chuyên môn của các tổ khối.

Qua việc tìm hiểu thông tư 32, giáo viên đã phần nào nắm được những điểm mới, nổi bật trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; đưa ra những đổi mới phương pháp, hình thức trong giảng dạy hiện hành nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Đối với thông tư 01, Sở GD&ĐT đưa ra những tiêu chí để lựa chọn SGK, đó là những tiêu chí chung nhằm phù hợp với điều kiện tổ chức dạy - học tại cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố; phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội của địa phương và các tiêu chí cụ thể như tiêu chí về nội dung; tiêu chí về phương pháp, hình thức dạy học; tiêu chí về kiểm tra đánh giá; tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; tiêu chí về sản phẩm giáo dục.

100% cán bộ, giáo viên của nhà trường đã viết bài thu hoạch theo nội dung gợi ý của công văn 254/SGD.