Trang chủ

Hoạt động chuyên môn

Giáo viên của nhà trường tiếp tục tham gia phần thi Báo cáo nâng cao chất lượng Giáo dục trong Hội thi Giáo viên giỏi cấp Quận - Năm học 2020 -2021
Ngày đăng 27/11/2020 | 10:21 | Lượt xem: 57

Chúc mừng 4/4 giáo viên của nhà trường đã hoàn thành tốt phần Báo cáo nâng cao chất lượng Giáo dục trong Hội thi Giáo viên giỏi cấp Quận - Năm học 2020 -2021:
1. Cô giáo Đỗ Thị Kim Chinh
 
2. Cô giáo Phạm Thị Thuý Hà
 
3. Cô giáo Mạc Thị Lê Khuyên
 
4. Cô giáo Lâm Thị Viên