Trang chủ

Hoạt động chuyên môn

Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền đã tổ chức cho 100% học sinh toàn trường, từ khối lớp 1 đến khối lớp 5 kiểm tra định kì cuối học kì 1 năm học 2020- 2021
Ngày đăng 08/01/2021 | 06:24 | Lượt xem: 25

(TH-NTH)- Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-PGDĐT ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Phòng GD&ĐT về việc Kế hoạch kiểm tra định kì cuối học kì 1 năm học 2020-2021, từ ngày 05/01/2021 đến hết ngày 08/01/2021 trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền đã tổ chức cho 100% học sinh toàn trường, từ khối lớp 1 đến khối lớp 5 kiểm tra định kì cuối học kì 1 năm học 2020- 2021.
Các môn kiểm tra định kì gồm: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Tiếng Anh, Tin học (Khối 4,5). Nội dung là kiến thức, kĩ năng trong chương trình học kì 1 năm học 2020 - 2021.
Nhà trường tiến hành kiểm tra tập trung, trường thành lập hội đồng coi thi theo đúng quy định. Học sinh khối 5 ngồi theo phòng thi, xếp theo A,B,C…. mỗi học sinh ngồi một bàn. Giám thị coi thi: 02 giám thị/1 phòng thi. Học sinh từ khối 1 đến khối 4: Học sinh tách đôi lớp, 01 lớp chia thành 2 phòng thi, mỗi học sinh ngồi một bàn. Các khối được phân công coi thi chéo khối, giáo viên không coi thi học sinh của lớp mình dạy.
Tại mỗi buổi tổ chức kiểm tra, các đc trong Ban giám hiệu nhà trường đều quán triệt, nhắc nhở và hướng dẫn chi tiết từng nhiệm vụ của các thành viên trong hội đồng. Ban giám hiệu đặc biệt lưu ý tính nghiêm túc của các giám thị trong phòng thi đồng thời cũng luôn nhắc nhở giáo viên quan tâm, động viên và không tạo áp lực cho học sinh.
Kì kiểm tra định kì cuối học kì 1 năm học 2020 - 2021 diễn ra an toàn, nghiêm túc và hiệu quả. Tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường đoàn kết, thống nhất và trách nhiệm cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Qua kết quả kiểm tra, giáo viên nắm vững hơn năng lực của từng đối tượng học sinh. Trên cơ sở đó, mỗi giáo viên kịp thời điều chỉnh phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy và học. Và đây cũng là căn cứ để nhà trường đánh giá, thúc đẩy, kịp thời chỉ đạo các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá trong học kì II, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục Tiểu học!