Trang chủ

Hoạt động chuyên môn

Tổ chức kiểm tra định kì giữa học kì 2 năm học 2020- 2021
Ngày đăng 08/04/2021 | 04:38 | Lượt xem: 69

(TH-NTH)- Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-THNTH ngày 15 tháng 10 năm 2020 của trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền về triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền triển khai kế  hoạch kiểm tra định kì giữa  học kì 2 năm học 2020- 2021. Ngày 08/04/2021, trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền đã tổ chức cho học sinh khối lớp 4 và  khối lớp 5 kiểm tra định kì giữa học kì 2 năm học 2020- 2021.

Các môn kiểm tra định kì gồm: Toán, Tiếng Việt. Nội dung là kiến thức, kĩ năng trong chương trình từ tuần 19 đến giữa tuần 20 học kì 2 năm học 2020 - 2021.

Nhà trường tiến hành kiểm tra tập trung, trường thành lập hội đồng coi thi theo đúng quy định. Giám thị coi thi: 02 giám thị/1 phòng thi. Học sinh thi ngồi theo lớp học, 2  học sinh ngồi một bàn. Giám thị được phân công coi thi chéo khối, giáo viên không coi thi học sinh của lớp mình dạy.

Tại mỗi buổi tổ chức kiểm tra, các đồng chí trong Ban giám hiệu nhà trường đều quán triệt, nhắc nhở và hướng dẫn chi tiết từng nhiệm vụ của các thành viên trong hội đồng. Ban giám hiệu đặc biệt lưu ý tính nghiêm túc của các giám thị trong phòng thi đồng thời cũng luôn nhắc nhở giáo viên quan tâm, động viên và không tạo áp lực cho học sinh.

Công tác kiểm tra định kì giữa học kì 2 năm học 2020 - 2021 diễn ra an toàn, nghiêm túc và hiệu quả. Tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường đoàn kết, thống nhất và trách nhiệm cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Qua kết quả kiểm tra, giáo viên nắm vững hơn năng lực của từng đối tượng học sinh. Trên cơ sở đó, mỗi giáo viên kịp thời điều chỉnh phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy và học. Và đây cũng là căn cứ để nhà trường đánh giá, kịp thời chỉ đạo thúc đẩy các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá trong học kì II, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ và mục tiêu giáo dục của nhà trường.