Trang chủ

Kinh nghiệm của học sinh

Chia sẻ của bạn Phạm Hà Phương- Liên đội trưởng liên đội tiểu học Nguyễn Thượng Hiền
Ngày đăng 06/11/2017 | 01:10 | Lượt xem: 443

(TH-NTH)- Mình là Phạm Hà Phương-Học sinh lớp 4D3-Liên đội trưởng liên đội tiểu học Nguyễn Thượng Hiền. Mình xin chia sẻ tới các bạn một số nội dung về phong trào "Thiếu nhi quận Ngô Quyền thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy"; Triển khai mô hình "Liên đội 3 tốt", "Chi đội 3 tốt".

*Về phong trào "Thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy":

+ Về rèn luyện đạo đức:

- Có tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè và mọi người xung quanh, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, biết vâng lời và giúp đỡ cha mẹ.

- Có ý thức làm theo 5 điều Bác Hồ dạy

+ Về thi đua học tập:

- Có tinh thần khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập và có kết quả ngày càng tiến bộ.

- Có phương pháp học tập tích cực, sáng tạo, hiệu quả.

+ Về rèn luyện sức khoẻ, kỹ năng, lối sống, nếp sống.

- Có ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, nội quy trường lớp, tích cực lao động, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường.

- Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các loại hoạt động của nhà trường và các phong trào do Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức.

- Thực hiện chương trình rèn luyện Đội Viên.

- Tích cực tham gia hoạt động câu lạc bộ sở thích, năng khiếu, thể dục thể thao.

+ Về tham gia xây dựng Đội:

- Tích cực tham gia xây dựng mô hình "Chi đội 3 tốt", "Liên đội 3 tốt".

- Tích cực tham gia và có thành tích xuất sắc trong các hoạt động, phong trào của Đội.

* Về xây dựng mô hình "Liên đội 3 tốt","Chi đội 3 tốt":

Học tập tốt:

- Phát động phong trào thi đua học tốt, sáng tạo, rèn luyện đức tính chuyên cần, siêng năng trong đội viên, học sinh toàn trường.

- Tổ chức các cuộc thi học tập, tuyên dương Chi đội, lớp nhi đồng tiêu biểu, nhóm bạn học tốt trong Liên đội.

- Tổ chức các phong trào giúp bạn vượt khó để giúp các em đội viên an tâm học tập.

- Chi đội có tổ chức cho các bạn đội viên - học sinh tham gia phong trào thi đua học tốt, sáng tạo, rèn luyện đức tính chuyên cần, siêng năng, làm bài, học bài đầy đủ; Xây dựng ý thức tự học và phương pháp học tập tốt, tính trung thực trong thi cử cho đội viên, học sinh.

Phong trào tốt:

- Triển khai có hiệu quả các phong trào: "Thiếu nhi thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy", phong trào "Nghìn việc tốt", "Giúp bạn đến trường", cuộc vận động  "Vì đàn em thân yêu" …. và các hoạt động lớn do Hội đồng Đội triển khai.

- Tham gia tích cực các phong trào mang tính chiều sâu.

- Tổ chức các hoạt động phong trào riêng cho chi đội, lớp. Thực hiện tốt công trình măng non cấp chi đội.

- Tham gia tích cực các phong trào, hoạt động, chuyên đề.

- Thực hiện tốt công trình măng non cấp Liên đội, Quận và Thành phố

Tự quản tốt:

- Ban chỉ huy Liên, Chi đội chủ động thực hiện các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi dưới sự hướng dẫn của cô giáoTổng phụ trách Đội và thầy cô giáo phụ trách Chi đội lớp.

- Có ít nhất 5% Phụ trách Sao trên tổng số đội viên tại chi đội.

- Có tiết sinh hoạt Đội 1 tháng/lần.

 

- Thực hiện tốt nội quy, quy định của nhà trường, nề nếp học đường.

 
                                                                          Em Phạm Hà Phương
                                                Liên đội trưởng liên đội Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền