Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 4 tháng 4/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 23/04/2018 | 02:50 | Lượt xem: 2
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 4- NĂM HỌC 2017-2018 (23/4/2018--> 28/4/2018) Thứ hai (23/4/2018) Sáng - Chào cờ đầu tuần. ...

Lịch công tác tuần 3 tháng 4/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 16/04/2018 | 03:59 | Lượt xem: 7
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 4 - NĂM HỌC 2017-2018 (12/3/2017 --> 17/3/2017)   Thứ hai (16/4/2018) Sáng - Chào...

Lịch công tác tuần 2 tháng 4/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 10/04/2018 | 09:10 | Lượt xem: 9
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 4- NĂM HỌC 2017-2018  (09/4/2018 --> 14/4/2018) Thứ hai (09/4/2018) Sáng - Chào cờ đầu tuần. ...

Lịch công tác tuần 1 tháng 4/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 02/04/2018 | 03:55 | Lượt xem: 11
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 3  - NĂM HỌC 2017-2018 (02/4/2017 --> 07/4/2017) Thứ hai (02/4/2018) Sáng - Chào cờ đầu...

Lịch công tác tuần 4 tháng 3/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 26/03/2018 | 10:51 | Lượt xem: 9
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 3 - NĂM HỌC 2017-2018 (26/3/2017 --> 31/3/2017)   Thứ hai (26/3/2017) Sáng - Khối...

Lịch công tác tuần 3 tháng 3/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 20/03/2018 | 12:30 | Lượt xem: 12
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 3  - NĂM HỌC 2017-2018 (19/3/2017 --> 24/3/2017) Thứ hai (19/3/2018) Sáng - Tổ chức chuyên đề...

Lịch công tác tuần 2 tháng 3/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 12/03/2018 | 05:30 | Lượt xem: 10
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 3  - NĂM HỌC 2017-2018 (12/3/2017 --> 17/3/2017)   Thứ hai (12/3/2018) Sáng ...

Lịch công tác tuần 1 tháng 3/2018- Năm học 2017-20

Ngày đăng 05/03/2018 | 10:04 | Lượt xem: 13
Lịch công tác tuần 1 tháng 3/2018- Năm học 2017-2018   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 3 - NĂM HỌC 2017-2018  (05/3/2018 --> 10/3/2018)   Thứ...

Lịch công tác tuần 4 tháng 02/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 27/02/2018 | 04:44 | Lượt xem: 11
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 2 - NĂM HỌC 2017-2018  (26/02/2018 --> 03/02/2018)   Thứ hai (26/02/2018) Sáng ...

Lịch công tác tuần 3 tháng 02/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 21/02/2018 | 09:44 | Lượt xem: 17
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 2 - NĂM HỌC 2017-2018  (19/02/2018 --> 24/02/2018)   Thứ hai (19/02/2018) Sáng ...

Lịch công tác tuần 1 tháng 02/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 05/02/2018 | 03:51 | Lượt xem: 16
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 2 - NĂM HỌC 2017-2018  (05/02/2018 --> 10/02/2018)   Thứ hai (05/02/2018) Sáng ...

Lịch công tác tuần 4 tháng 01/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 22/01/2018 | 03:01 | Lượt xem: 33
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 1- NĂM HỌC 2017-2018 (22/01/2018 --> 27/01/2018) Thứ hai (22/01/2017) Sáng - Chào cờ + Sơ kết học kì...

Lịch công tác tuần 3 tháng 01/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 15/01/2018 | 06:14 | Lượt xem: 36
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 01 - NĂM HỌC 2017-2018 (15/01/2017 --> 20/01/2017)   Thứ hai (15/01/2017) Sáng - Chào cờ đầu...

Lịch công tác tuần 2 tháng 01/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 08/01/2018 | 08:28 | Lượt xem: 34
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 12  - NĂM HỌC 2017-2018 (11/12/2017 --> 16/12/2017)   Thứ hai (08/01/2018) Sáng - Chào...

Lịch công tác tuần 1 tháng 01/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 01/01/2018 | 08:19 | Lượt xem: 36
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 1 - NĂM HỌC 2017-2018  (01/01/2018 --> 06/01/2018) Thứ hai (01/01/2018) Sáng - Nghỉ lễ ...

Lịch công tác tuần 4 tháng 12/2017- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 25/12/2017 | 12:52 | Lượt xem: 41
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 12- NĂM HỌC 2017-2018 (25/12/2017 --> 30/12/2017) Thứ hai (25/12/2017) Sáng - Tổ chức thi cuối...

Lịch công tác tuần 3 tháng 12/2017- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 18/12/2017 | 12:51 | Lượt xem: 40
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 12  - NĂM HỌC 2017-2018 (18/12/2017 --> 23/12/2017) Thứ hai (18/12/2017) Sáng - Chào...

Lịch công tác tuần 2 tháng 12/2017- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 12/12/2017 | 10:33 | Lượt xem: 44
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 12  - NĂM HỌC 2017-2018 (11/12/2017 --> 16/12/2017)   Thứ hai (11/12/2017) Sáng - Chào...

Lịch công tác tuần 1 tháng 12/2017- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 04/12/2017 | 02:20 | Lượt xem: 56
Lịch công tác tuần 1 tháng 12/2017- Năm học 2017-2018   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 12 - NĂM HỌC 2017-2018  (04/12/2017 --> (09/12/2017)   ...

Lịch công tác tuần 5 tháng 11/2017- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 27/11/2017 | 03:13 | Lượt xem: 52
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 11 - NĂM HỌC 2017-2018 (27/11/2017 --> 02/12/2017) Thứ hai (27/11/2017) Sáng - Chào cờ đầu tuần. ...