Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 2 tháng 10/2018- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 08/10/2018 | 06:20 | Lượt xem: 19
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 10- NĂM HỌC 2018-2019  (08/10/2018 --> 12/10/2018) Thứ hai (08/10/2018) Sáng - Chào cờ đầu...

Lịch công tác tuần 1 tháng 10/2018- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 02/10/2018 | 06:11 | Lượt xem: 32
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 10- NĂM HỌC 2018-2019  (01/10/2018 --> 05/10/2018) Thứ hai (01/10/2018) Sáng - Chào cờ đầu...

Lịch công tác tuần 4 tháng 9/2018- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 25/09/2018 | 05:47 | Lượt xem: 25
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 9- NĂM HỌC 2018-2019  (24/9/2018 --> 28/9/2018) Thứ hai (17/9/2018) Sáng - Chào cờ...

Lịch công tác tuần 3 tháng 9/2018- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 17/09/2018 | 07:24 | Lượt xem: 37
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 9- NĂM HỌC 2018-2019  (17/9/2018 --> 22/9/2018) Thứ hai (17/9/2018) Sáng - Chào cờ đầu...

Lịch công tác tuần 2 tháng 9/2018- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 10/09/2018 | 06:14 | Lượt xem: 38
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 9- NĂM HỌC 2018-2019  (10/9/2018 --> 15/9/2018) Thứ hai (10/9/2018) Sáng - Chào cờ đầu tuần ...

Lịch công tác tuần 3 tháng 5/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 24/05/2018 | 04:05 | Lượt xem: 71
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 5- NĂM HỌC 2017-2018  (21/5/2018 --> 26/5/2018) Thứ hai (21/5/2018) Sáng - Chào cờ đầu...

Lịch công tác tuần 3 tháng 5/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 13/05/2018 | 12:14 | Lượt xem: 71
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 5 - NĂM HỌC 2018-2018 (14/5/2018--> 19/5/2018)   Thứ hai (14/5/2018) Sáng - Chào cờ đầu tuần....

Lịch công tác tuần 2 tháng 5/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 07/05/2018 | 09:48 | Lượt xem: 84
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 5- NĂM HỌC 2017-2018  (07/5/2018 --> 12/5/2018) Thứ hai (07/5/2018) Sáng - Chào cờ đầu tuần....

Lịch công tác tuần1 tháng 5/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 01/05/2018 | 09:47 | Lượt xem: 108
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 5- NĂM HỌC 2017-2018  (01/5/2018 --> 05/5/2018) Thứ hai (30/4/2018) Sáng Nghỉ lễ ...

Lịch công tác tuần 4 tháng 4/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 23/04/2018 | 02:50 | Lượt xem: 71
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 4- NĂM HỌC 2017-2018 (23/4/2018--> 28/4/2018) Thứ hai (23/4/2018) Sáng - Chào cờ đầu tuần. ...

Lịch công tác tuần 3 tháng 4/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 16/04/2018 | 03:59 | Lượt xem: 54
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 4 - NĂM HỌC 2017-2018 (12/3/2017 --> 17/3/2017)   Thứ hai (16/4/2018) Sáng - Chào...

Lịch công tác tuần 2 tháng 4/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 10/04/2018 | 09:10 | Lượt xem: 65
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 4- NĂM HỌC 2017-2018  (09/4/2018 --> 14/4/2018) Thứ hai (09/4/2018) Sáng - Chào cờ đầu tuần. ...

Lịch công tác tuần 1 tháng 4/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 02/04/2018 | 03:55 | Lượt xem: 67
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 3  - NĂM HỌC 2017-2018 (02/4/2017 --> 07/4/2017) Thứ hai (02/4/2018) Sáng - Chào cờ đầu...

Lịch công tác tuần 4 tháng 3/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 26/03/2018 | 10:51 | Lượt xem: 80
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 3 - NĂM HỌC 2017-2018 (26/3/2017 --> 31/3/2017)   Thứ hai (26/3/2017) Sáng - Khối...

Lịch công tác tuần 3 tháng 3/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 20/03/2018 | 12:30 | Lượt xem: 53
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 3  - NĂM HỌC 2017-2018 (19/3/2017 --> 24/3/2017) Thứ hai (19/3/2018) Sáng - Tổ chức chuyên đề...

Lịch công tác tuần 2 tháng 3/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 12/03/2018 | 05:30 | Lượt xem: 61
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 3  - NĂM HỌC 2017-2018 (12/3/2017 --> 17/3/2017)   Thứ hai (12/3/2018) Sáng ...

Lịch công tác tuần 1 tháng 3/2018- Năm học 2017-20

Ngày đăng 05/03/2018 | 10:04 | Lượt xem: 68
Lịch công tác tuần 1 tháng 3/2018- Năm học 2017-2018   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 3 - NĂM HỌC 2017-2018  (05/3/2018 --> 10/3/2018)   Thứ...

Lịch công tác tuần 4 tháng 02/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 27/02/2018 | 04:44 | Lượt xem: 71
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 2 - NĂM HỌC 2017-2018  (26/02/2018 --> 03/02/2018)   Thứ hai (26/02/2018) Sáng ...

Lịch công tác tuần 3 tháng 02/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 21/02/2018 | 09:44 | Lượt xem: 45
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 2 - NĂM HỌC 2017-2018  (19/02/2018 --> 24/02/2018)   Thứ hai (19/02/2018) Sáng ...

Lịch công tác tuần 1 tháng 02/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 05/02/2018 | 03:51 | Lượt xem: 38
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 2 - NĂM HỌC 2017-2018  (05/02/2018 --> 10/02/2018)   Thứ hai (05/02/2018) Sáng ...