Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 4 tháng 01/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 22/01/2018 | 03:01 | Lượt xem: 0
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 1- NĂM HỌC 2017-2018 (22/01/2018 --> 27/01/2018) Thứ hai (22/01/2017) Sáng - Chào cờ + Sơ kết học kì...

Lịch công tác tuần 3 tháng 01/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 15/01/2018 | 06:14 | Lượt xem: 6
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 01 - NĂM HỌC 2017-2018 (15/01/2017 --> 20/01/2017)   Thứ hai (15/01/2017) Sáng - Chào cờ đầu...

Lịch công tác tuần 2 tháng 01/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 08/01/2018 | 08:28 | Lượt xem: 6
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 12  - NĂM HỌC 2017-2018 (11/12/2017 --> 16/12/2017)   Thứ hai (08/01/2018) Sáng - Chào...

Lịch công tác tuần 1 tháng 01/2018- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 01/01/2018 | 08:19 | Lượt xem: 9
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 1 - NĂM HỌC 2017-2018  (01/01/2018 --> 06/01/2018) Thứ hai (01/01/2018) Sáng - Nghỉ lễ ...

Lịch công tác tuần 4 tháng 12/2017- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 25/12/2017 | 12:52 | Lượt xem: 13
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 12- NĂM HỌC 2017-2018 (25/12/2017 --> 30/12/2017) Thứ hai (25/12/2017) Sáng - Tổ chức thi cuối...

Lịch công tác tuần 3 tháng 12/2017- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 18/12/2017 | 12:51 | Lượt xem: 9
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 12  - NĂM HỌC 2017-2018 (18/12/2017 --> 23/12/2017) Thứ hai (18/12/2017) Sáng - Chào...

Lịch công tác tuần 2 tháng 12/2017- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 12/12/2017 | 10:33 | Lượt xem: 22
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 12  - NĂM HỌC 2017-2018 (11/12/2017 --> 16/12/2017)   Thứ hai (11/12/2017) Sáng - Chào...

Lịch công tác tuần 1 tháng 12/2017- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 04/12/2017 | 02:20 | Lượt xem: 35
Lịch công tác tuần 1 tháng 12/2017- Năm học 2017-2018   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 12 - NĂM HỌC 2017-2018  (04/12/2017 --> (09/12/2017)   ...

Lịch công tác tuần 5 tháng 11/2017- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 27/11/2017 | 03:13 | Lượt xem: 27
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 11 - NĂM HỌC 2017-2018 (27/11/2017 --> 02/12/2017) Thứ hai (27/11/2017) Sáng - Chào cờ đầu tuần. ...

Lịch công tác tuần 4 tháng 10/2017- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 20/11/2017 | 08:46 | Lượt xem: 24
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 10  - NĂM HỌC 2017-2018 (23/10/2017 --> 28/10/2017)   Thứ hai (23/10/2017) Sáng ...

Lịch công tác tuần 3 tháng 11/2017- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 13/11/2017 | 10:40 | Lượt xem: 47
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 10  - NĂM HỌC 2017-2018 (13/11/2017 --> 18/11/2017)   Thứ hai (13/11/2017) Sáng - Chào...

Lịch công tác tuần 2 tháng 11/2017- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 06/11/2017 | 01:09 | Lượt xem: 48
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 11  - NĂM HỌC 2017-2018  (06/11/2017 --> 11/11/2017)   Thứ hai (06/11/2017) Sáng ...

Lịch công tác tuần 1 tháng 11/2017- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 31/10/2017 | 03:54 | Lượt xem: 42
Thứ hai (30/11/2017) Sáng - Chào cờ cuối tháng 10. Chiều   Thứ ba ...

Lịch công tác tuần 4 tháng 10/2017- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 23/10/2017 | 03:09 | Lượt xem: 50
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 10 - NĂM HỌC 2017-2018 (23/10/2017 --> 28/10/2017) Thứ hai (23/10/2017) Sáng - Chào cờ đầu...

Lịch công tác tuần 3 tháng 10/2017- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 16/10/2017 | 08:49 | Lượt xem: 80
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 10  - NĂM HỌC 2017-2018 (16/10/2017 --> 18/10/2017)   Thứ hai (16/10/2017) Sáng - Chào...

Lịch công tác tuần 2 tháng 10/2017- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 09/10/2017 | 09:13 | Lượt xem: 49
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 10  - NĂM HỌC 2017-2018 (09/10/2017 --> 15/10/2017)   Thứ hai (09/10/2017) Sáng - Chào...

Lịch công tác tuần 1 tháng 10/2017- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 29/09/2017 | 04:12 | Lượt xem: 68
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 10  - NĂM HỌC 2017-2018  (02/10/2017 --> 07/10/2017)   Thứ hai (02/10/2017) Sáng -...

Lịch công tác tuần 4 tháng 9/2017- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 26/09/2017 | 04:04 | Lượt xem: 46
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 9  - NĂM HỌC 2017-2018 (25/9/2017 --> 30/9/2017)   Thứ hai (25/9/2017) Sáng - Chào cờ...

Lịch công tác tuần 3 tháng 9/2017- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 18/09/2017 | 04:01 | Lượt xem: 58
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 9  - NĂM HỌC 2017-2018 (18/9/2017 --> 23/9/2017) Thứ hai (18/9/2017) Sáng - Chào cờ đầu...

Lịch công tác tuần 2 tháng 9/2017- Năm học 2017-2018

Ngày đăng 11/09/2017 | 03:48 | Lượt xem: 39
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 9  - NĂM HỌC 2017-2018 (11/9/2017 --> 15/9/2017)   Thứ hai (11/9/2017) Sáng - Học chương...