Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 2 tháng 12/2017- Năm học 2017-2018
Ngày đăng 12/12/2017 | 10:33 | Lượt xem: 101

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 12  - NĂM HỌC 2017-2018

(11/12/2017 --> 16/12/2017)

 

Thứ hai
(11/12/2017)

Sáng

- Chào cờ đầu tuần.

Chiều

- Tổ chức thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp Trường từ ngày 11/12-16/12).

Thứ ba
(12/12/2017)

Sáng

- Hiệu trưởng, kế toán tham gia đoàn kiểm tra của Sở GD.

Chiều

- Kiểm tra nội bộ đ/c Ánh Huyền, Nguyễn Thủy.

Thứ tư
(13/12/2017)

Sáng

- Kiểm tra nội bộ đ/c Ánh Huyền, Nguyễn Thủy.

Chiều

- Các GV gửi đề kiểm tra cuối HKI về BGH.

Thứ năm
(14/12/2017)

Sáng

 

Chiều

- BGH thẩm định đề kiểm tra.

Thứ sáu
(15/12/2017)

Sáng

- Tổ chức chuyên đề Đội cấp Quận "Ngày hội thu áo ấm tặng bạn"

Chiều

 

Thứ bảy
(16/12/2017)

Sáng

- Sinh hoạt chuyên môn toàn trường.

Chiều