Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 3 tháng 12/2017- Năm học 2017-2018
Ngày đăng 18/12/2017 | 12:51 | Lượt xem: 70

 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 12  - NĂM HỌC 2017-2018

(18/12/2017 --> 23/12/2017)

Thứ hai
(18/12/2017)

Sáng

- Chào cờ đầu tuần.

Chiều

- Tổ Tiếng Anh kiểm tra nói của học sinh.

Thứ ba
(19/12/2017)

Sáng

- Tổ chức thi Tiếng Anh khối 1, 2 tại lớp học.

Chiều

 

Thứ tư
(20/12/2017)

Sáng

- Các lớp nhận danh sách phòng thi và số báo danh cho HS.

Chiều

 

Thứ năm
(21/12/2017)

Sáng

- Tổ chức thi Khoa-Sử-Địa lớp 4,5.

Chiều

 

Thứ sáu
(22/12/2017)

Sáng

 

Chiều

- Sinh hoạt chuyên môn toàn trường.

- Giáo viên Tiếng Anh chấm bài thi khối 1,2.

- Giáo viên khối 4,5 chấm bài thi Khoa-Sử-Địa.

Thứ bảy
(23/12/2017)

Sáng

- Nhập điểm và thống kê các môn Khoa-Sử-Địa 4,5 và Tiếng Anh lớp 1,2.

Chiều