Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 4 tháng 12/2017- Năm học 2017-2018
Ngày đăng 25/12/2017 | 12:52 | Lượt xem: 122

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 12- NĂM HỌC 2017-2018

(25/12/2017 --> 30/12/2017)

Thứ hai
(25/12/2017)

Sáng

- Tổ chức thi cuối học kì I - Khối 1-Môn Tiếng Việt+ Toán.

- Khối 4,5 nghỉ học cả ngày.

Chiều

- Tổ chức thi cuối học kì I - Khối 2-Môn Tiếng Việt+ Toán.

Thứ ba
(26/12/2017)

Sáng

- Tổ chức thi cuối học kì I - Khối 3- Môn Tiếng Việt.

Chiều

- Tổ chức thi cuối học kì I - Khối 3- Môn Toán +Tiếng Anh.

Thứ tư
(27/12/2017)

Sáng

- Tổ chức thi cuối học kì I - Khối 4- Môn Tiếng Việt.

Chiều

- Tổ chức thi cuối học kì I - Khối 4- Môn Toán +Tiếng Anh.

Thứ năm
(28/12/2017)

Sáng

- Tổ chức thi cuối học kì I - Khối 5- Môn Tiếng Việt.

Chiều

- Tổ chức thi cuối học kì I - Khối 5- Môn Toán +Tiếng Anh.

Thứ sáu
(29/12/2017)

Sáng

- Tổ chức chấm thi.

- HS toàn trường nghỉ học.

Chiều