Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 1 tháng 01/2018- Năm học 2017-2018
Ngày đăng 01/01/2018 | 08:19 | Lượt xem: 71

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 1 - NĂM HỌC 2017-2018

 (01/01/2018 --> 06/01/2018)

Thứ hai
(01/01/2018)

Sáng

- Nghỉ lễ

Chiều

- Nghỉ lễ

Thứ ba
(02/01/2018)

Sáng

- HS ôn tập kiến thức tuần 18.

Chiều

- Các khối báo cáo kết quả thi cuối HKI.

Thứ tư
(03/01/2018)

Sáng

- Nhập dữ liệu thongke.smas.edu.vn, gửi về PGD trước 18/01/2017.

Chiều

 

Thứ năm
(04/01/2018)

Sáng

- Nộp thống kê điểm cuối kì I về PGD.

Chiều

 

Thứ sáu
(05/01/2018)

Sáng

 

Chiều

 

Thứ bảy
(06/01/2018)

Sáng

- Sinh hoạt chuyên môn toàn trường.

Chiều