Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 2 tháng 5/2018- Năm học 2017-2018
Ngày đăng 07/05/2018 | 09:48 | Lượt xem: 85

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 5- NĂM HỌC 2017-2018

 (07/5/2018 --> 12/5/2018)

Thứ hai
(07/5/2018)

Sáng

- Chào cờ đầu tuần.

 

Chiều

- Các lớp rà soát lại danh sách thi, phòng thi, số báo danh HS.

Thứ ba
(08/5/2018)

Sáng

- Thi cuối học kì II - Khối 1

Chiều

- Thi cuối học kì II - Khối 2

Thứ tư
(09/5/2018)

Sáng

- Thi cuối học kì II - Khối 3

- Học sinh khối 1 nghỉ học

Chiều

 

Thứ năm
(10/5/2018)

Sáng

- Thi cuối học kì II - Khối 4

- Học sinh khối 2 nghỉ học

Chiều

 

Thứ sáu
(11/5/2018)

Sáng

- Thi cuối học kì II - Khối 5

- Học sinh khối 3,4 nghỉ học

Chiều

 

Thứ bảy
(12/5/2018)

Sáng

- Toàn thể giáo viên chấm bài thi cuối HKII.

Chiều

 

Tin phản hồi