Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 4 tháng 9/2018- Năm học 2018-2019
Ngày đăng 25/09/2018 | 05:47 | Lượt xem: 45

 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 9- NĂM HỌC 2018-2019

 (24/9/2018 --> 28/9/2018)

Thứ hai
(17/9/2018)

Sáng

- Chào cờ đầu tuần. 
- Bắt đầu học chương trình tuần 4

Chiều

- Các đ/c phân công phổ cập các trường hoàn thiện chậm nhất vào ngày 26/9

Thứ ba
(18/9/2018)

Sáng

- Nhà trường kiểm tra đột xuất nề nếp lớp học.

Chiều

- Tổ chức thi vẽ tranh trên Hội trường.

Thứ tư
(19/9/2018)

Sáng

Chiều

- Họp giáo viên, nhân viên trong bán trú.

Thứ năm
(20/9/2018)

Sáng

- Hiệu trưởng họp tại PGD.

Chiều

 

Thứ sáu
(21/9/2018)

Sáng

 

Chiều

- Các CLB nộp danh sách và kế hoạch CLB.

Thứ bảy
(22/9/2018)

Sáng

- Thi viết chữ đẹp giáo viên tại Hội trường.

Chiều