Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 2 tháng 10/2018- Năm học 2018-2019
Ngày đăng 08/10/2018 | 06:20 | Lượt xem: 44

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 10- NĂM HỌC 2018-2019

 (08/10/2018 --> 12/10/2018)

Thứ hai
(08/10/2018)

Sáng

- Chào cờ đầu tuần. 
- Học chương trình tuần 6

Chiều

 

Thứ ba
(09/10/2018)

Sáng

- Kiểm tra đột xuất HSSS.

Chiều

- Đăng kí bài dạy SHCM cấp Quận môn Tin học về PGD.

Thứ tư
(10/10/2018)

Sáng

-  

Chiều

- Hiệu trưởng họp tại UBND Quận

Thứ năm
(11/10/2018)

Sáng

 

Chiều

- GV nhận danh sách phòng thi GVG.

Thứ sáu
(12/10/2018)

Sáng

- Tiếp tục hoàn thành hồ sơ phổ cập

Chiều

 

Thứ bảy
(13/10/2018)

Sáng

- Hội thi GVG cấp Trường.

Chiều