Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 3 tháng 10/2018- Năm học 2018-2019
Ngày đăng 21/10/2018 | 12:46 | Lượt xem: 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 10- NĂM HỌC 2018-2019

 (15/10/2018 --> 19/10/2018)

Thứ hai
(
15/10/2018)

Sáng

- Chào cờ đầu tuần. 
- Học chương trình tuần 7

Chiều

-  Kiểm tra nội bộ khối 2

Thứ ba
(16/10/2018)

Sáng

- Kiểm tra đột xuất HSSS.

Chiều

 

Thứ tư
(17/10/2018)

Sáng

-  Kiểm tra nội bộ khối 2

Chiều

-  Kiểm tra nội bộ khối 2

Thứ năm
(18/10/2018)

Sáng

 

Chiều

- Sinh hoạt chuyên môn cấp Quận môn Tin học tại TH Kim Đồng.

Thứ sáu
(19/10/2018)

Sáng

- Tiếp tục hoàn thành hồ sơ phổ cập

Chiều

- Mít tinh kỉ niệm 20/10