Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 4 tháng 10/2018- Năm học 2018-2019
Ngày đăng 21/10/2018 | 05:15 | Lượt xem: 47

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 10- NĂM HỌC 2018-2019

 (22/10/2018 --> 26/10/2018)

Thứ hai
(22
/10/2018)

Sáng

- Chào cờ đầu tuần. 
- Học chương trình tuần 8

Chiều

-  Kiểm tra hồ sơ khối 1

Thứ ba
(23/10/2018)

Sáng

- Nhập CSDL ngành GD.

Chiều

 

Thứ tư
(24/10/2018)

Sáng

-  Kiểm tra hồ sơ khối 2

Chiều

- BGH+ Khối trưởng dự CĐ

Thứ năm
(25/10/2018)

Sáng

- Kiểm tra hồ sơ khối Văn thể

Chiều

- BGH+ Khối trưởng dự CĐ

Thứ sáu
(26/10/2018)

Sáng

- Tiếp tục hoàn thành hồ sơ phổ cập

Chiều

- BGH+ Khối trưởng dự CĐ