Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 5 tháng 10/2018- Năm học 2018-2019
Ngày đăng 29/10/2018 | 07:37 | Lượt xem: 38

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 10- NĂM HỌC 2018-2019

 (29/10/2018 --> 02/11/2018)

Thứ hai
(29
/10/2018)

Sáng

- Chào cờ đầu tuần. 
- Học chương trình tuần 9

Chiều

-  Hội nghị công bố Quyết định về công tác Cán bộ.

Thứ ba
(30/10/2018)

Sáng

- Hoàn thành hồ sơ Phổ cập.

Chiều

 

Thứ tư
(31/10/2018)

Sáng

 

Chiều

- Kiểm tra hồ sơ Phổ cập tại PGD.

Thứ năm
(01/11/2018)

Sáng

 

Chiều

 

Thứ sáu
(02/11/2018)

Sáng

 

Chiều