Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 1 tháng 5/2019- Năm học 2018-2019
Ngày đăng 06/05/2019 | 07:34 | Lượt xem: 194

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 5- NĂM HỌC 2018-2019

 (06/5/2019 --> 10/5/2019)

Thứ hai
(06/5/2019
)

Sáng

- Học chương trình tuần 34

Chiều

- Các khối ôn tập và nhắc lịch thi cho PHHS.

Thứ ba
(07/5/2019)

Sáng

- HS khối 5 thi cuối HKII.

Chiều

-  HS khối 1,2,3 nghỉ học.

Thứ tư
(08/5/2019)

Sáng

- HS khối 4 thi cuối HKII.

Chiều

- HS khối 1,2,5 nghỉ học

Thứ năm
(09/5/2019)

Sáng

- HS khối 3 thi cuối HKII.

Chiều

- HS khối 1,4,5 nghỉ học

Thứ sáu
(10/5/2019)

Sáng

-  HS khối 2 thi cuối HKII. HS khối 3,4 nghỉ học.

Chiều

- HS khối 1 thi cuối HKII.