Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 3 tháng 5/2019- Năm học 2018-2019
Ngày đăng 22/05/2019 | 07:49 | Lượt xem: 223

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 5- NĂM HỌC 2018-2019

 (20/5/2019 --> 26/5/2019)

Thứ hai
(20/5/2019
)

Sáng

- Học chương trình tuần 35

Chiều

- Các khối báo cáo chất lượng theo các mẫu biểu về BGH

Thứ ba
(21/5/2019)

Sáng

 

Chiều

-  Đ/c Duyên đưa học sinh nhận giải Tin học trẻ cấp TP tại Trung tâm Hội nghị TP.

Thứ tư
(22/5/2019)

Sáng

- Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tại Bảo tàng Hải Quân

Chiều

- Đ/c Lê + Thủy dự Khai mạc hè tại Hội trường 3C Quận.

Thứ năm
(23/5/2019)

Sáng

- Họp trung tâm binh xét thi đua

Chiều

Thứ sáu
(24/5/2019)

Sáng

-  Các lớp chuẩn bị các nội dung khen thưởng cho HS

Chiều

- Các GVCN xem lịch Họp PHHS tại phòng GV.