Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 4 tháng 5/2019- Năm học 2018-2019
Ngày đăng 26/05/2019 | 07:52 | Lượt xem: 218

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 5- NĂM HỌC 2018-2019

 (27/5/2019 --> 31/5/2019)

Thứ hai
(27/5/2019
)

Sáng

- Các lớp liên hoan và tổng vệ sinh lớp học chuẩn bị nghỉ hè.

Chiều

- Tổng duyệt Hội nghị tuyên dương GV và HS.

Thứ ba
(28/5/2019)

Sáng

- Các GV, NV thực hiện đúng nhiệm vụ phân công Hội nghị tuyên dương GV và HS. 

Chiều

-  Tổ chức Hội nghị tuyên dương GV và HS tại Cung văn hóa thiếu nhi Thành phố.

Thứ tư
(29/5/2019)

Sáng

- BGH duyệt học bạ.

Chiều

- BGH duyệt học bạ.

Thứ năm
(30/5/2019)

Sáng

- BGH duyệt học bạ.

Chiều

- Tổng kết năm học 2018-2019.

Thứ sáu
(31/5/2019)

Sáng

-  Các tổ khối nộp hồ sơ sổ sách.

Chiều

- GV vệ sinh lớp, bàn giao CSVC trước khi nghỉ hè.