Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 2 tháng 5/2019- Năm học 2018-2019
Ngày đăng 13/05/2019 | 07:54 | Lượt xem: 181

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 5- NĂM HỌC 2018-2019

 (13/5/2019 --> 17/5/2019)

Thứ hai
(13/5/2019
)

Sáng

- Học chương trình tuần 35

Chiều

- Các khối chấm bài.

Thứ ba
(14/5/2019)

Sáng

 

Chiều

-  Các khối thống kê điểm theo lớp, khối.

Thứ tư
(15/5/2019)

Sáng

Chiều

- Nộp thống kê điểm theo khối về BGH.

Thứ năm
(16/5/2019)

Sáng

- .

Chiều

Thứ sáu
(17/5/2019)

Sáng

-  

Chiều