Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 3 tháng 9/2019- Năm học 2018-2019
Ngày đăng 16/09/2019 | 12:52 | Lượt xem: 192

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 9- NĂM HỌC 2019-2020

 (16/9/2019 --> 22/9/2019)

Thứ hai
 

Sáng

-Học chương trình TKB tuần 3
 

Chiều

 

Thứ ba

Sáng

- Nộp bài giảng e-Learning về PGD

Chiều

- Các CLB nhận danh sách học sinh đăng kí tham gia.

Thứ tư
 

Sáng

Chiều

- Các lớp đăng kí CLB cho học sinh.

Thứ năm
 

Sáng

Chiều

 

Thứ sáu
 

Sáng

- Tổ phổ cập nhập kết quả điều tra phổ cập.

Chiều