Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 2 tháng 10/2019- Năm học 2018-2019
Ngày đăng 07/10/2019 | 07:09 | Lượt xem: 101

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 10- NĂM HỌC 2019-2020

 (07/10/2019 --> 11/10/2019)

 

Thứ hai

 

Sáng

-Học chương trình TKB tuần 6

Chiều

Thứ ba

Sáng

-Hội nghị CB-CC-VC năm học 2019-2020

Chiều

Thứ tư

Sáng

- Các khối nhận mẫu làm CSDL đầu năm.

 

Chiều

- Đ/c Huyên họp bài giảng E-Learing tại TH CVA.

Thứ năm
 

Sáng

- Chốt kết quả Phổ cập.

Chiều

- Các GV bốc thăm bài thi GVG cấp Trường.

Thứ sáu

 

Sáng

- Tổ phổ cập nhập thống kê HS học tại trường khác ->In phiếu xác minh.

Chiều

 

Thứ 7

Sáng

- Sinh hoạt chuyên môn theo khối

Chiều