Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 4 tháng 11/2019- Năm học 2018-2019
Ngày đăng 26/11/2019 | 06:22 | Lượt xem: 155

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 11- NĂM HỌC 2019-2020

 (25/11/2019 --> 29/11/2019)

 

Thứ hai

 

Sáng

-Học chương trình TKB tuần 13

Chiều

- BGH dự giờ đ/c Tuyến, Đức

Thứ ba

Sáng

- Đ/c Tuyến, Đức tiếp xúc HS tại TH CVA.

Chiều

- Đ/c Duyên, Hà, Ngọc hỗ trợ các đ/c Tuyến, Đức.

Thứ tư

Sáng

- Tổ chuyên biệt-Tự chọn dự giờ Hội thi GVG cấp Quận.
- Đ/c Tuyến, Đức dạy tiết 3.

 

Chiều

- Đ/c Tuyến, Đức dạy tiết 2.

Thứ năm
 

Sáng

- Đ/c Mai, Hoài dự tập huấn tại TH TQT.

Chiều

- Đ/c Ngọc, Hương dự chuyên đề tại THCS Chu Văn An.

Thứ sáu

 

Sáng

- Tổ Phổ cập rà xoát, kiểm tra lại Hồ sơ phổ cập

Chiều

Thứ 7

Sáng

- HS thi cây đàn tuổi thơ.

Chiều