Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 3 tháng 2/2020- Năm học 2019-2020
Ngày đăng 16/02/2020 | 02:48 | Lượt xem: 193

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 2/2020- NĂM HỌC 2019-2020

 (17/02/2020 -->24/02/2020)

 

Thứ hai

 

Sáng

- Toàn thể Hội đồng nhà trường đến vệ sinh trường học theo phân công của BGH.

Chiều

- SHCM theo tổ khối. Nộp sổ SHCM về BGH.

- Các GV dự thi GV viết chữ đẹp luyện viết chữ tại Hội trường.

Thứ ba

Sáng

-SHCM theo tổ khối.

Chiều

- SHCM theo tổ khối.

Thứ tư

Sáng

Nộp sáng kiến kinh nghiệm về BGH

 

Chiều

- Sinh hoạt theo chủ điểm của khối
 

Thứ năm
 

Sáng

-SHCM các tổ khối

Chiều

-SHCM các tổ khối

Thứ sáu

 

Sáng

 -SHCM các tổ khối

Chiều

--SHCM các tổ khối

Thứ 7

Sáng

 

Chiều