Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 1 tháng 3/2020- Năm học 2019-2020
Ngày đăng 09/03/2020 | 09:22 | Lượt xem: 147

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 3/2020- NĂM HỌC 2019-2020

 (09/3/2020 -->13/3/2020)

 

Thứ hai

 

Sáng

-Trực phòng dịch Covid 19 

- Sinh hoạt chuyên môn theo tổ khối- Khối 1

Chiều

-Trực phòng dịch Covid 19 

- Sinh hoạt chuyên môn theo tổ khối- Khối 4

Thứ ba

Sáng

-Trực phòng dịch Covid 19 

- Sinh hoạt chuyên môn theo tổ khối- Khối 1,2,3

- Vệ sinh khử khuẩn lớp học.

Chiều

-Trực phòng dịch Covid 19 

- Sinh hoạt chuyên môn theo tổ khối- Khối4,5, CB-TC

- Vệ sinh khử khuẩn lớp học.

Thứ tư

Sáng

-Trực phòng dịch Covid 19 

- Sinh hoạt chuyên môn theo tổ khối- Khối 2

 

Chiều

-Trực phòng dịch Covid 19 

- Sinh hoạt chuyên môn theo tổ khối- Khối 5

Thứ năm
 

Sáng

-Trực phòng dịch Covid 19 

- Sinh hoạt chuyên môn theo tổ khối- Khối 3

Chiều

-Trực phòng dịch Covid 19 

- Sinh hoạt chuyên môn theo tổ CB-TC

Thứ sáu

 

Sáng

-Trực phòng dịch Covid 19 

- Sinh hoạt chuyên môn theo tổ khối- Khối 1,2,3

- Vệ sinh khử khuẩn lớp học.

Chiều

-Trực phòng dịch Covid 19 

- Sinh hoạt chuyên môn theo tổ khối- Khối 4,5, CB-TC

- Vệ sinh khử khuẩn lớp học.

Thứ 7

Sáng

 

Chiều