Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 3 tháng 3/2020- Năm học 2019-2020
Ngày đăng 23/03/2020 | 09:27 | Lượt xem: 158

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 3/2020- NĂM HỌC 2019-2020

 (23/3/2020 -->27/3/2020)

 

Thứ hai

 

Sáng

-Trực phòng dịch Covid 19 

- Sinh hoạt chuyên môn theo tổ khối- Khối 1+ Tổ TA

Chiều

-Trực phòng dịch Covid 19 

- Sinh hoạt chuyên môn theo tổ khối- Khối 2

Thứ ba

Sáng

-Trực phòng dịch Covid 19 

- Sinh hoạt chuyên môn theo tổ khối- Khối 3+ Tổ ÂN

Chiều

-Trực phòng dịch Covid 19 

- Sinh hoạt chuyên môn theo tổ khối- Khối 4+ Tổ MT

Thứ tư

Sáng

-Trực phòng dịch Covid 19 

- Sinh hoạt chuyên môn theo tổ khối- Khối5+TD

 

Chiều

-Trực phòng dịch Covid 19 

- Sinh hoạt chuyên môn theo tổ khối- Khối 1

Thứ năm
 

Sáng

-Trực phòng dịch Covid 19 

- Sinh hoạt chuyên môn theo tổ khối- Khối 2

Chiều

-Trực phòng dịch Covid 19 

- Sinh hoạt chuyên môn theo khối- Khối 3

Thứ sáu

 

Sáng

-Trực phòng dịch Covid 19 

- Sinh hoạt chuyên môn theo tổ khối- Khối 4

- Vệ sinh khử khuẩn lớp học.

Chiều

-Trực phòng dịch Covid 19 

- Sinh hoạt chuyên môn theo tổ khối- Khối 5

- Vệ sinh khử khuẩn lớp học.

Thứ 7

Sáng

 

Chiều