Trang chủ

Lịch thi

Kế hoạch kiểm tra cuối học kì II-Năm học 2017-2018

Ngày đăng 23/04/2018 | 03:01 | Lượt xem: 318
Kế hoạch kiểm tra cuối học kì II-Năm học 2017-2018 Chi tiết xem tại file đính kèm: KTĐK CUỐI NĂM 2017-2018.rar  

Kế hoạch tổ chức các môn thi đấu trong Đại hội TDTT quận lần thứ VIII

Ngày đăng 21/01/2017 | 08:17 | Lượt xem: 372
  Chi tiết xem tại file đính kèm: KH 03-KHLN TDTT-GDDT sign.pdf

Kế hoạch cuộc thi TOEFL Primary Challenge, TOEFL Junior Challenge và TOEFL ITP năm học 2016 -2017

Ngày đăng 20/01/2017 | 08:15 | Lượt xem: 604
Xem chi tiết tại file đính kèm: cong van 17 -sgd - gdth.pdf

Kế hoạch kiểm tra cuối học kì I - Năm học 2016-2017

Ngày đăng 16/12/2016 | 08:21 | Lượt xem: 409
Chi tiết xem tại file đính kèm: KH54.pdf

Lịch thi Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận năm học 2016- 2017

Ngày đăng 12/11/2016 | 05:58 | Lượt xem: 292
  Chi tiết xem tại file đính kèm dưới đây: PGD- DS phòng thi chuẩn.xls

Kế hoạch thi cuối năm trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền

Ngày đăng 20/04/2016 | 09:12 | Lượt xem: 527
HS NTH

Kế hoạch kiểm tra cuối học kì I - Năm học 2016-2017

Ngày đăng 17/01/2016 | 04:11 | Lượt xem: 230
Kế hoạch kiểm tra cuối học kì I - Năm học 2016-2017 Chi tiết xem tại file đính kèm: KH54.pdf

Kế hoạch kiểm tra định kì cuối học kì I năm học 2015-2016

Ngày đăng 08/12/2015 | 08:11 | Lượt xem: 452
Chi tiết xem tại File đính kèm:  /documents/227696/0/KH51.pdf/f2fe998c-9844-41a0-9ceb-9ab056154d3e

Lịch thi Tiếng Anh Olympic năm học 2015-2016

Ngày đăng 08/09/2015 | 05:10 | Lượt xem: 707
Chi tiết xem tại: http://ioe.go.vn/CongVanChiTiet.aspx?ID=1333